ห้องพักพิเศษ


  • 2014-01-26 22.45.34.jpg
    Code : V-01 : เตียงเดี่ยว : ราคา 1,800 บาท/คืน (56 USD) รายละเอียด ชุดเซ็ท อาหารเช้า (พื้นเมือง) + ชา หรือ กาแฟ แอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์สายตรงฟรีภายในประเทศจีน อินเตอร์เน็ท ...

  • photo (11).JPG
    Code : V-02 : เตียงเดี่ยวใหญ่ + เตียงเดี่ยวเล็ก : ราคา 2,100 บาท/คืน (65 USD) รายละเอียด ชุดเซ็ท อาหารเช้า (พื้นเมือง) + ชา หรือ กาแฟ แอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์สายตรงฟรีภายในป...
Visitors: 46,065