ห้องพักมาตรฐาน


  • 2014-01-26 22.44.59.jpg
    Code : S-01 : ห้องมาตรฐานเตียงเดี่ยว : ราคา 1,500 บาท/คืน (48 USD) รายละเอียด ชุดเซ็ท อาหารเช้า (พื้นเมือง) + ชา หรือ กาแฟ แอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์สายตรง ฟรี ภายในประเทศจีน ...

  • 2014-01-26 22.45.25.jpg
    Code : S-02 : ห้องมาตรฐานเตียงคู่ : ราคา 1,500 บาท/คืน (48 USD) รายละเอียด ชุดเซ็ท อาหารเช้า (พื้นเมือง) + ชา หรือ กาแฟ แอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์สายตรงฟรีภายในประเทศจีน อินเต...
Visitors: 46,065